Escriure per aprendre a escriure II (Rafa Simó-CEIP Les Eres)

Una vegada assentada l’assemblea, ens posàrem a fer realitat la proposta de la revista i la ràdio. En un primer moment, tal i com apareix la idea – des del punt de vista del mestre les dues propostes semblen que siguen més un fi per a millorar l’expressió i no tant un mitjà per expressar-se; però amb el transcurs del temps, i a mesura que avancen i es desenvolupen, aquests projectes van canviat la seua funció, passant de ser un fi, per solucionar una situació concreta, a convertir-se en un mitjà, és a dir, en un procés continu i inesgotable per expressar-se i explicar tot allò que fem a l’aula. En tot cas, cal dir que un dels primers objectius de crear la revista era, per descomptat, superar les dificultats de l’expressió en el text lliure; ja que en general, l’expressió lliure i més espontània, d’acord amb el primer diagnòstic, era molt limitada, amb moltes inseguretats, falta d’idees, estructures gramaticals poc ordenades i una cohesió textual molt pobra.

Revista El món de cinqué

Ràdio escolar Les Eres

Aleshores, què férem per millorar l’escriptura? A banda de donar al grup un motiu real i significatiu per escriure, així com els mitjans i els recursos necessaris per a fer-ho, des de la tutoria es posà en marxa un pla d’acció per a ensenyar a l’alumnat a escriure mitjançant l’aprenentatge d’estratègies que, amb el fi de superar les dificultats d’expressió, ajuden a l’alumnat a millorar la cohesió i la coherència dels seus escrits. Les estratègies les podríem definir com una seqüència gradual de bastides que tenen com a finalitat la pròpia autoregulació d’un aprenentatge -és a dir, un procés metacognitiu que permet a l’aprenent avaluar, planificar, regular i dirigir la pròpia actuació; val a dir, però, que les estratègies no són una tècnica en si, tan sols són una ferramenta.

D’aquesta manera, en les primeres propostes dedicades a l’escriptura, sempre comencen les activitats amb un modelatge. Davant la pregunta, què fan les bones escriptores per escriure? L’adult competent ensenya l’ús de les estratègies. Després, una vegada les hem modelat de manera compartida, fem una pràctica guiada d’aquestes, on l’aprenent activa els coneixements apressos i fa ús d’elles per realitzar una tasca en un context real d’escriptura; i mentre l’adult la supervisa. Finalment, acabem el procés amb una pràctica independent, on l’aprenent de manera autònoma fa servir les estratègies. Al remat, la intenció d’aquest plantejament és fer del procés d’escriptura un procés planificat, estructurat i organitzat; però, sobretot, ajudar-los a entendre que, escriure no sempre és una tasca espontània – a no ser que tingues molta experiència i coneixements– , sinó una tasca planificada, on cal seguir uns passos i estratègies per a escriure un text clar i ben expressat, aspecte fonamental per a gaudir de l’expressió i augmentar la motivació per escriure.

Una vegada adquirides les estratègies, així és com quedaria una seqüència didàctica on l’aprenent va usant les estratègies per escriure un text.

– Primer que tot, i abans de posar-se a escriure, sempre presentem la proposta de text vinculat a una necessitat, és a dir, a una situació real i significativa; per què escrivim? Escrivim perquè tenim un motiu per a fer-ho, una situació real concreta.

– Després, amb la fi de poder estudiar les diferents estructures dels textos i els seus indicadors textuals, vinculem els textos que volem escriure amb les diferents tipologies textuals. L’aprenentatge i l’ús d’aquestes estructures, com a, serveixen de molta ajuda a l’alumnat per a garantir una estructura més clara i ordenada de les idees i de l’expressió; i per tant, de l’adequació i la coherència del text. Aquest tipus d’estratègia permet activar tots els coneixements previs sobre el text i encetar un procés constant d’elaboració i verificació d’hipòtesi o prediccions sobre el text.

– Si el tema és lliure cadascuna fa la seua, però si el tema és consensuat es genera una conversa al voltant dels temes que volem escriure, fem i activem tot el bagatge cultural que porten els xiquets i les xiquetes; donem idees, les compartim i ens enriquim conjuntament.

– Tot seguit comencem a organitzar el text usant un conjunt d’estratègies per a fer una bona planificació del mateix. Entre les estratègies que aprenen trobem: aquelles que ens serveixen per organitzar les idees mitjançant una pluja d’idees, estratègies de redacció i, més que més, altres de revisió del text. El resultat, en general, és una millora de l’estructura del text, l’organització i l’expressió de les idees; i la presentació del propi text.

Aquesta última part, la revisió, tractem de fer-la mitjançant programes informàtics que ens ajuden a revisar de manera acurada els textos. Una tasca que ens permet ser conscients de les errades que hem comés en les expressions gramaticals, l’ortografia i el lèxic. És per això que després d’escriure el text a mà, el passem en format digital per fer la correcció, i així ja el tenim preparat per a la revista digital, que després editem amb Canva i imprimim.

Rafa Simó-CEIP Les Eres (MCEP-País Valencià)

Publicado en MCEP del País Valencià, Sin categoría | Comentarios desactivados en Escriure per aprendre a escriure II (Rafa Simó-CEIP Les Eres)

Escriure per aprendre a escriure I (Rafa Simó-CEIP Les Eres)

Sóc tutor d’un grup de cinqué de primària del col·legi CEIP les Eres de l’Énova. Aquest és el primer any que estic a l’escola, i espere poder acabar el cicle, amb el mateix grup, per poder afermar algunes de les pràctiques que hem iniciat des de l’inici del curs; entre alguna d’elles, la introducció de les tècniques Freinet relacionades amb l’aprenentatge i la millora de la lecto-escriptura, de les quals tractaré de fer-vos cinc cèntims en aquest escrit.

Des que iniciàrem les classes al mes de setembre, l’expressió escrita va ser una de les grans prioritats d’intervenció en el grup. Després d’un breu diagnòstic a nivell escrit, observem en el grup greus dificultats per expressar les seues idees, així com l’absència d’una motivació real per escriure i el desús de l’escriptura com un mitjà natural d’expressió i comunicació individual, però també col·lectiva del grup amb l’entorn; entrebancs que són el resultat, si més no, d’un ensenyament de l’escriptura basat en l’ús d’aquesta per a omplir buits d’una llarga seqüència d’activitats del llibre. En conseqüència ens trobem davant xiquets i xiquetes, de quasi onze anys, que no saben d’expressar en un text una vivència, idea o paisatge; xiquets i xiquetes que davant una proposta d’escriure, es queden en blanc, no saben què posar o, després de donar-los algunes idees, acaben escrivint dues frases mal cohesionades i sense sentit. Tot això sense comptar les poques habilitats que, a causa d’un ús abusiu del llibre de text, tenen per a treballar de manera autònoma, investigadora, autoreguladora i participativa del seu procés d’aprenentatge. És per això que una de les primeres accions a l’inici del curs estan dirigides cap a un canvi de mirada i a millorar l’escriptura – una tasca, per cert, gens fàcil en general, i especialment amb un curs avançat en l’escolarització.

Primer que tot començàrem creant «l’Assemblea» per donar al grup un lloc on expressar-se, fent-los partícips del procés d’aprenentatge i de la pressa de decisió de les coses que passen en el dia a dia en l’aula, cosa que no havien fet mai. L’assemblea es realitza una vegada a la setmana i en ella tractem els punts que decidim en l’ordre del dia entre tot el grup. Tenim una sèries de càrrecs, per fer d’aquesta un espai de participació horitzontal i igualitària: tenim un moderador/a o coordinador/a que s’encarreguen de moderar i coordinar les converses; i dues persones secretàries que fan la funció d’anotar l’ordre del dia, els acords que decidim i les actes. Per altra banda, ara i adés, i quan ho necessitem, realitzem assemblees de caire més organitzatives amb un únic punt de l’ordre del dia. La funció d’aquesta és, bàsicament, decidir i organitzar el que podria ser un projecte.

És a l’assemblea on, des del primer dia, es proposa l’elaboració d’una revista escolar amb les coses que ens agradaria escriure, i una ràdio per explicar allò que hem escrit i que hem treballat a classe, com una mena de diari d’aula. De sobte les propostes apareixen soles, i algunes d’elles estimulades pel mestre, com els reportatge sobre les eixides per conèixer l’entorn, els projectes relacionats amb les ciències, les exposicions o conferències dels projectes, les tertúlies literàries, etc.

Rafa Simó-CEIP Les Eres (MCEP-País Valencià)

Publicado en MCEP del País Valencià, Sin categoría | Comentarios desactivados en Escriure per aprendre a escriure I (Rafa Simó-CEIP Les Eres)

CONGRESO VIRTUAL DE LEÓN, quinto día y hasta el próximo

Matemáticas 3

El agua, el aire, el suelo.

Todo cuanto se encuentra de la atmósfera abajo

está a disposición del presente continuo

que maneja la moda

y el planeta se queja el planeta se duele

su piel perdió tersura

su útero se ha secado

sus pulmones se asfixian

sus arterias no fluyen.

Síntesis

Quiero exponer al fin en esta pasarela.

Con mi último grito llega la conclusión:

¡Abomino la moda de usar y de tirar

de explotar la pobreza

de imponer uniformes!.

POEMAS SOBRE LA TIERRA Y EL MEDIO
PAULA GÓMEZ ROSADO
PARA EL CONGRESO DEL MCEP
JULIO 2021

NUESTRO QUINTO ( Y ÚLTIMO POR AHORA)

DÍA DE CONGRESO

TALLERES     

Coeducación    Tecnologías Educativas

 

ASAMBLEA FINAL

Nuestra compañera Irene que participaba por primera vez en nuestro Mcep…Nos leyó una preciosa carta.

Gracias Irene; gracias a todas las personas que han asistido por primera o por cuadragésimo séptima vez…

…… Gracias por las horas de esfuerzo para que todo salga bien.
Gracias por las experiencias propuestas.
Gracias por la idea resiliente de que hasta de las peores situaciones nos llevamos cosas
buenas. A partir de ahora, acuñamos el dicho nuevo de» hacer piezas del árbol caído».
Gracias por vuestro compromiso con el Planeta y por una idea que me llevo
superimportante, de esas que son aprendizajes para toda la vida: el renunciar. A partir de ahora,
añadiré a mis R’s (reducir, reutilizar, reciclar y reflexionar) otra sin la cual no funcionan las demás:
Renunciar.
También, gracias, por ofrecernos la oportunidad de vivenciar a Rodari. La creatividad es un
nutriente muy necesario para una escuela transformadora. Y siempre le dais su lugar.
Gracias a cada persona asistente no solo por el buen clima, sobre todo por lo que me habéis
transmitido: generosidad, solidaridad, profesionalidad, escucha, empatía, acompañamiento,
alegría, confianza, acogimiento y eso, tiene un valor inmenso.
Ya puedo decir que soy una maestra freinetiana y mecepera que tiene mucho que aprender
y que danzar con vosotras y vosotros.
¡Gracias de corazón!
¡Y me voy pa’ Grana’!!!!

Irene Muñoz

Publicado en Congresos, Las técnicas Freinet, Recursos para el aula, Talleres del MCEP | Etiquetado | Deja un comentario

CONGRESO VIRTUAL DE LEÓN, cuarto día

….

Y me hablaron de futuros fraternales, solidarios
Donde todo lo falsario acabaría en el pilón
Y ahora que no quedan muros
Ya no somos tan iguales
Tanto vendes, tanto vales
¡Viva la revolución!

Reivindico el espejismo
De intentar ser uno mismo
Ese viaje hacia la nada
Que consiste en la certeza
De encontrar en tu mirada

La belleza
La belleza
La belleza, la belleza

La belleza

Luis Eduardo Aute

 

NUESTRO CUARTO DÍA DE CONGRESO

TALLERES     

Coeducación          Tecnologías Educativas         Cuerpo

 

Reseña de Los Virtuosos

Publicado en Congresos, Taller de Coeducación, Taller de Tecnologías Educativas, Taller del Cuerpo | Etiquetado | Deja un comentario

CONGRESO VIRTUAL DE LEÓN, tercer día

ISLAS

En el mcep mientras luchamos por la utopía

vivimos la utopía

hacemos asambleas

el congreso

afinamos el cariño

y el esfuerzo difícil de la cooperación.

Somos egoístas

lo queremos ya

pequeñas islas

que soñamos sean semilla de emancipación,

 de un  futuro

 limpio, justo, y cariñoso para todes

                                                                                                  Juan Platero. Mcep Sa.

NUESTRO TERCER DÍA DE CONGRESO

TALLERES         

 O-8                      8-12                        12y+

CONFERENCIAS 

Alfabetización ecológica en tiempos de crisis civilizatoria. Yayo Herrero

Nueva Cultura de la Tierra. Fernando Cembranos

Publicado en Actividades, Con Firma, Congresos, Las técnicas Freinet, Recursos para el aula, REFLEXIONES, Sin categoría, Talleres del MCEP | Etiquetado , , , , , , | Deja un comentario

CONGRESO VIRTUAL DE LEÓN, segundo día

NUESTRO SEGUNDO DÍA DE CONGRESO

Taller del cuerpo
Reuniones de Grupos Territoriales
Asamblea intermedia
Experiencia:  Consumir material escolar sin consumir el planeta

Danza, desde la distancia, para unir los cuerpos entre risas y zoom

Publicado en Congresos | Etiquetado | Deja un comentario

CONGRESO VIRTUAL DE LEÓN, primer día

Ha empezado el 47 Congreso

Hoy ha dado comienzo el 47 Congreso del MCEP, con un año y tres días de retraso. Cuando el grupo del MCEP de León, encargado de organizarlo, ya tenía hecha las gestiones más importantes para inaugurarlo el 4 de julio de 2020, la vida cambió y debimos confinarnos para protegernos. Al no tener la seguridad de poder encontrarnos presencialmente en este 2021, nos hemos embarcado en la aventura virtual que hoy ha hemos iniciado. De acuerdo con la filosofía de nuestro movimiento lo hicimos con la Asamblea Inicial.
En un congreso lleno de actividades y contenidos relacionados con el tema «El cuidado de la tierra».

El mensaje de bienvenida dio paso a un vídeo presentación en el que quisimos reflejar la riqueza natural de la provincia de León, la importancia de su la historia escolar, así como denunciar la explotación a la que fue sometida y la que se nos avecina con los macroparques eólicos que, de llevarse a cabo, destrozarán nuestros bosques, montañas, ríos…

A continuación el Secretario Confederal del MCEP, Emiliano Padilla saludó a las y los congresistas, animó a hacer un trabajo gratificante y provechoso. También nos ha saludado el Presidente de la Federación Internacional de Escuela Moderna, Lanfranco Genito, que se mostró muy satisfecho con el tema elegido por el MCEP que coincide con las preocupaciones de la FIMEM.

«El representante del MCEP en la FIMEM, Alfredo López comunicó a la asamblea que el sábado, día 10, a las 16:30 horas habrá una reunión para explicar la moción «Por la defensa del planeta» en la que está trabajando la FIMEM y su vinculación con el tema de nuestro congreso. Quienes tengan interés y quieran participar, deben conectarse con el enlace de asambleas.»

Varios movimientos que participan en este congreso nos han transmitido sus preocupaciones e iniciativas en la situación actual de la escuela en otros lugares del mundo.

Se cerró esta primera asamblea dando la palabra a las personas que desearon intervenir. Y después de una breve pausa, nos dirigimos a los Talleres de edades.

Breve avance de los temas tratados

Taller 0-8, sesión 1

Taller 8-12, sesión 1

Taller 12 y más, sesión 1

Experiencia: sembrando vida.

 

Publicado en Actividades, MCEP de León | Etiquetado | Deja un comentario

Información sobre el 47 Congreso

Si  las personas inscritas en el congreso no reciben los enlaces para poder conectarse a las actividades, que lo comuniquen en el correo virtual2021@gmail.com

 

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario